er biopejse sikre

 

 

Forurener bioethanol og er biopejse farlige?

Dato: 19 januar 2019

Da der endnu ikke er nogle EU standarder for hvilke biopejse, der må sælges og produceres, er det svært for forbrugerne at gennemskue kvaliteten af pejsene.


Da biopejse er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, spørger kunder spørger os til tider, om det kan være farligt at have en biopejs. Det hurtige og korrekte svar er ’Nej’ - og det kan du læse mere om i artiklen her.

Biopejse er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, og som følge af de mange nye produkter og producenter på markedet, har der været uheldige ulykker med skader og personskader til følge. Et stort problem har været en manglende lovgivning på området i EU, som gør det muligt for producenter at sælge lavkvalitetsprodukter, der ikke skal overholde sikkerhedsmæssige lovkrav og i værste fald er farlige for forbrugerne. Vi anbefaler, at du altid snakker med en fagmand, inden du vælger din biopejs.

Hos Pejseringen sælger vi kun biopejse og bioethanol, som er godkendt i Sverige og Schweiz, der har særregler – se udvalget af biopejse her.


Forurener bioethanol indeklimaet?

En af overvejelserne, som mange af vores kunder gør sig inden køb af en biopejs, handler om indeklimaet i boligen. En stor fordel ved biopejse er, at man ikke behøver skorsten (aftræk), og derfor er det et naturligt spørgsmål at stille, hvorfor biopejse ikke behøver dette. Det skyldes at bioethanolen, som bruges til brændsel i pejsene, ikke udleder andet end varme, lidt damp og kuldioxid. Varmen som udledes af forbrændingen afhænger af størrelsen på flammen og biopejsen, mens mængden af damp fra forbrændingen er meget lille, og ikke noget, du bemærker, når du benytter en biopejs.

Det skal her understreges, at vi altid anbefaler at benytte kvalitets-bioethanol, som indeholder minimum 95% ethanol. Køb aldrig bioethanol, hvor du ikke kan se procenten af ethanol, da du ikke kan være sikker kvaliteten. Nogle typer bioethanol indeholder olie, dette kan skabe lugtgener og skade din biopejs’ brænder, og vi anbefaler derfor, at du altid køber bioethanol, som er beregnet til biopejse.

Hvorfor sker der ulykker med biopejse?

De ulykker der er set i Danmark har i høj grad skyldtes dårligt producerede biopejse, og brugere som ikke har været bevidst om, eller fulgt, de nødvendige forholdsregler. Disse farlige situationer kan undgås, hvis man har en sikker biopejs og håndterer ild og bioethanol korrekt. Følg altid disse forholdsregler, så er du sikret en god oplevelse med din biopejs:

  • Spilder du bioethanol, skal det altid tørres op inden optænding. Du kan med fordel benytte en tragt til påfyldning.
  • Spildes bioethanol ned i riller eller huller i eller omkring biopejsen, skal det tørres op inden du tænder pejsen. Er det ikke muligt, bør du vente, til det er fordampet.
  • Når biopejsen har været tændt, skal der gå 15-20 min før den må tændes igen.
  • Vælg ud fra kvalitet – ikke pris – når du skal købe din biopejs. Det betaler sig både sikkerhedsmæssigt og i langt de fleste tilfælde også i holdbarhed og stilmæssigt udtryk.
  • Prøv aldrig på at puste ilden ud i biopejsen. Det vil have den omvendte effekt og ilden risikerer at blusse op.
  • Ilden skal kvæles, hæld aldrig vand på, for at slukke ilden. Langt de fleste kvalitetsbiopejse har en brænder, som kan lukkes, så ilden slukkes
  • Ligesom stearinlys, anbefaler vi, at du slukker din biopejse, når du forlader hjemmet. Alle vores biopejse kan slukkes, både de manuelle og de automatiske.
  • Se vores video om korrekt brug og optænding af biopejse herunder. Du kan desuden læse mere om valg af biopejse her

Det er desuden altid en god ide at anskaffe sig en brandslukker, når man har brændeovn, pejs, biopejs, samt omkring juletid, hvor dekorationer og lys i hjemmet, øger risikoen for uheld.

 


Bruger biopejse ilten i lokalet?

Brugen af ilt og udledningen af kuldioxid afhænger af størrelsen på flammen og biopejsen, men fordi niveauet af kuldioxid fra biopejse er meget lavt, vil dette ikke være et problem i en normal stue eller hjem. Vi sammenligner ofte biopejse med stearinlys, når vi taler om iltforbrug og kuldioxid. Begge dele kan brænde i lokalet uden behov for skorsten, og begge dele bruger ilt for at brænde. Dog skal det understreges at biopejse adskiller sig fra stearinlys, når det handler om indeklima, fordi biopejse brænder rent, hvorimod stearinlys skaber ganske små sodpartikler, som hænger i vægge, lofter og i luften, hvorfra de indåndes. En biopejs kan derfor være et flot og sundt alternativ til stearinlys, når hyggen skal sikres i de mørke vintermåneder.

Sælger vi større biopejse med brændere over 100 cm, forhører vi os altid omkring rumstørrelse, så vi kan sikre at lokalets størrelse passer til biopejsens iltbehov. Her vil det også være relevant at vide, om biopejsen skal benyttes som varmekilde eller til hyggebrug. Har du spørgsmål til størrelsen på rummet og en biopejs i dit hjem, er du velkommen til at kontakte os.

Vi tager gerne en snak, hvis du er interesseret i at høre mere omkring biopejse eller bioethanol.