Varmelagring

Oplagring af varme er et fænomen kendt fra de store masseovne, hvor varmen opbevares i de sten der omgiver brændkammeret. Ved varme-lagring i en brændeovn kombineres brændeovnens evne til hurtigt og behageligt at fordele konvektionsvarmen med masseovnens evne til at oplagre varme.

Som noget helt nyt er flere nye brændeovne konstrueret med et varme-magasin. Varmemagasinet kan fyldes med en stor mængde fedtsten, som har en særlig evne til at lagre varmen fra brændeovnen og langsomt afgive varme til rummet, også længe efter at ilden er gået ud. Det gør det muligt at nyde fordelene fra både brændeovnens konvektionsvarme og masseovnens varmelagring samtidig.

Mens der fyres i brændeovnen opvarmes fedtstenen i varmemagasinet. Når ilden i brændkammeret er gået ud, fortsætter fedtstenen med at afgive sin opsparede varme. Herved opnår man en kontinuerlig og behagelig varme-tilførsel til rummet også længe efter ilden er gået ud. Testmålinger har vist, at fedtstenene i det lille varmemagasin holder sig varme i op til 10 timer og i det store varmemagasin i op til 14 timer efter sidste indfyring.

Lang brændetid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2), men meget store stykker træ, og reguleringsknap samtidigt stilles til minimum. Den langsomste forbrænding opnås ved at at sætte reguleringsstangen i position minimum. Bemærk dog at en langsom for­brænding kan gøre det svært at holde ruden ren.

varmelagring i brændeovne


Tilbage til Pejsebibliotek