installation af pejs og brændeovn

Installation og montering af din gaspejs

Gaspejse må udelukkende monteres af en autoriseret vvs-installatør, der er certificeret til at arbejde med gas og har et gascertifikat. Vvs-installatøren skal stå for installationen af selve gaspejsen og aftrækket, samt forsyningen af gas til pejsen. Dette gælder både ved flaskegas, naturgas og bygas.


Gældende regler for gas

Når vvs-installatøren har installeret gaspejsen foretages et funktionstjek, hvor det sikres at gaspejsen lever op til de gældende regler og love for sikker og korrekt brug af gas. Disse regler og love står i gasreglementet, der kan findes hos Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis gaspejsen benytter naturgas eller bygas, skal dette anmeldes til leverandøren, hvilket vvs-installatøren gør. Herefter skal leverandøren tilse at installationen er udført korrekt.

Gaspejsens aftræk kan føres vandret eller lodret væk fra pejsen og gennem tag eller facade. Mulighederne for aftrækkets udformning og lovgivning herom bestemmes af gasreglementet.

installation og montering af din gaspejs


Gas til gaspejsen og opbevaring

Vores sortiment af gaspejse fås både til naturgas og flaskegas, og derfor skal du allerede inden du køber gaspejsen vide, hvilken type gas du har mulighed for i dit hjem. Tilkoblingen til gassen klares af den certificerede installatør og pejsen testes herefter, for at sikre det hele fungerer sikkert og korrekt.

Benytter du flaskegas til din gaspejs, skal du være opmærksom på at opbevaringen af gasflasker er underlagt særlige regler. Dette betyder bl.a. at der er en maksimal mængde for opbevaring indendørs, og at du kun må opbevare flasker på maks. 11 kg indenfor. Dertil må flaskegas ikke opbevares under terræn, fordi gassen er tungere end luft, og derfor kan lægge sig ved gulvet. Rummet som bruges til opbevaring skal have mindst én dør eller ét vindue ud til det fri. Du kan læse mere om opbevaring af gasflasker hos Sikkerhedsstyrelsen og ellers spørge den certificerede vvs-installatør, som står for installationen.

Se Sikkerhedsstyrelsens folder om sikker håndtering af flaskegas


Balaceret aftræk

Når du investerer i en gaspejs, er det nødvendigt med et aftræk der trækkes ud i det fri, hvorfra det tilfører ilt og trækker afgasser ud. Et balanceret aftræk kan lede ud i det fri gennem væg, loft eller sågar en eksisterende skorsten. Aftrækket er udformet som et dobbelt-rør. Det dobbelte aftræksrør, sørger for at tilføre ilt til ilden den ene vej, og trækker afgasserne fra ilden ud gennem røret den anden vej.

Aftrækket er opbygget i komponenter, som sammensættes og tilpasses til byggeriet, hvor gaspejsen skal installeres. Vi forhandler et stort sortiment af komponenter til aftræk, som har gennemgået alle nødvendige tests for maksimal sikkerhed. Se udvalget af aftræk her

installation af gaspejse