pejse og miljø

Pejse og Miljø

Når du vælger en brændeovn som primær varmekilde, har du sandsynligvis gjort dig nogle miljømæssige og økonomiske overvejelser inden købet. De moderne kvalitetsbrændeovne er i dag udviklet med høj fokus på miljø og økonomi, hvor en effektiv og miljørigtig forbrænding er i fokus.

Når vi taler om brændeovne og miljø, er det en vigtig faktor, at du har en moderne brændeovn i god kvalitet, og ikke mindst, at du sørger for at fyre korrekt. Læs om korrekt optænding og fyring i brændeovn her i vores artikel, og læs mere om miljø og brændeovne herunder. Nedenfor kan du læse om brændeovnes indflydelse på miljøet, og hvad du selv kan gøre for at sikre en miljørigtig fyring i din ovn. Derudover giver vi dig nogle gode grunde til, at du med fordel kan vælge en brændeovn frem for andre varmekilder. Både når det gælder økonomien, men også med hensyn til miljøet.

Udskiftning af gamle brændeovne og en miljørigtig fyring

Det er især ældre brændeovne, som står for hovedparten af forureningen fra brændeovne, og en gammel brændeovn udleder 5 - 6 gange så mange partikler, som en moderne brændeovn. Særligt ældre brændeovne i sommerhuse o.l. er en belastning. De gamle brændeovne bruges ikke ofte, de vedligeholdes sjældent, og det vil som oftest ikke være korrekt fyring, når de bruges. Disse gamle brændeovne står for en stor del af forureningen fra danske brændeovne, og mange sommerhusejere har ikke taget stilling til problemet, fordi brændeovnen ofte er en naturlig del af et ældre sommerhus. Med det er både en miljømæssig og helbredsmæssig fordel at udskifte den gamle brændeovn, fordi lågerne på de gamle modeller sjældent lukker tæt i samme grad som på moderne brændeovne.

Indsats mod de mest forurenende kilder kan begrænse udslippet fra brændeovne betydeligt, og her gælder det altså især om at skifte ældre modeller ud med moderne, godkendte modeller, samt altid at fyre korrekt. Udledning af dioxid fra moderne, danske brændeovne er minimalt og langt under grænseværdierne. Du kan minimere udslippet af dioxid ved altid at fyre med rent tørt træ. Det giver samtidig den bedste og mest stabile varme. Læs om korrekt fyring og optænding i brændeovn her.
(Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser - arbejdsrapport nr. 235)

Ønsker du at benytte brændeovn eller pejs på miljøvenlig vis, bør du være opmærksom på:

 • at fyre korrekt i din brændeovn med tørt træ (fugtighedsniveuaet kan måles med en fugtighedsmåler) - se vores guide med video her
 • ikke at benytte en gammel brændeovn (få del i 2020-skrotningspræmien, når du udskifter den gamle model)
 • at vælge en kvalitetsbrændeovn med en god energiklasse, som lever op til de gældende miljø-lovkrav - læs mere her
 • at have et passende træk i skorstenen, så brændeovnen kan forbrænde optimalt - læs om røgsugere her
 • at vælge en brændeovn med automatisk styring af fyringen og evt. mulighed for varmelagring

Moderne brændeovne og pejse produceret i Danmark lever op til strenge krav for at sikre en miljøvenlig drift. Læs om fordelene ved at vælge en brændeovn som varmekilde i din bolig herunder.

 • Brændeovne benytter træ som brændsel, hvilket er en CO2-neutral og vedvarende energikilde. Dette betyder at der ikke udledes mere CO2 ved afbrænding, end der er blevet optaget i træets levetid - dette er positivt ift. drivhuseffekt og klimaforandringer.
 • Fyring med træ reducerer Danmarks udledning af CO2 med 1,3 mio. tons hvert år i forhold til fyring med fyringsolie.
  (Kilde: Teknologisk Institut)
 • Fyring med træ sparer Danmark for ca. 500.000 tons fyringsolie hvert år og er samtidig den biligste energiform.
 • Træ er vedvarende energi. I hele den vestlige verden er der tilvækst af skov. I Danmark fældes kun en tredjedel af den årlige tilvækst. 
 • Investering i en brændeovn og korrekt fyring med godt, tørt træ er derfor det mest effektive, en dansk familie kan gøre for at reducere CO2 udledningen i forbindelse med opvarmning af boligen.
 • 80 % af luftforureningen med små partikler (PM2,5) i Danmark stammer fra Udlandet og føres hertil med vinden. Ofte som gasser, der senere omdannes til partikler. 
  (Kilde: Danmarks Miljøundersøgelse)
 • Kun 3 - 5 % af den samlede forurening med små partikler i Danmark stammer fra brændefyring.
  (Kilde: DCE, Danish Air Quality Monotoring Programme, 2017)
 • Udledning af partikler fra danske brændeovne er via produktudvikling reduceret med 70% i perioden 2005 - 2017.
  (Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2045, 2018)
 • Partikeludledning fra en moderne, danskproduceret brændeovn kan ligge under det halve af tilladte grænseværdier, når der fyres korrekt. 

Forskning fra Lunds Universitet viser at 80 % af partiklerne fra brændeovnsrøg forlader kroppen igen efter indånding. Partikler fra f.eks. dieselbiler og andre fyringsmetoder ophobes i langt højere grad i luftvejene. 
(Kilde: Seniorforsker Jocob Lóndahl, Lunds Universitet 2009)

 

Tilbage til Pejsebibliotek