Pejse & Miljø

Når du vælger en brændeovn som primær varmekilde, har du sandsynligvis gjort dig nogle miljømæssige og økonomiske overvejelser inden købet. De moderne kvalitetsbrændeovne er i dag udviklet med høj fokus på miljø og økonomi - og nedenfor kan du læse nogle gode grunde til, at du med fordel kan vælge en brændeovn frem for andre varmekilder. Både når det gælder økonomien, men specielt også med hensyn til miljøet.

 • Fyring med træ sparer Danmark for ca. 500.000 tons fyringsolie hvert år og er samtidig den biligste energiform.
 • Fyring med træ reducerer Danmarks udledning af CO2 med 1,3 mio. tons hvert år.
  (Kilde: Teknologisk Institut)
 • Træ er vedvarende energi. I hele den vestlige verden er der tilvækst af skov. I Danmark fældes kun en tredjedel af den årlige tilvækst. 
 • Investering i en brændeovn og korrekt fyring med godt, tørt træ er derfor det mest effektive, en dansk familie kan gøre for at reducere CO2 udledningen i forbindelse med opvarmning af boligen.
 • 80 % af luftforureningen med små partikler (PM2,5) i Danmark stammer fra Udlandet og føres hertil med vinden. Ofte som gasser, der senere omdannes til partikler. 
  (Kilde: Danmarks Miljøundersøgelse)
 • Kun 2 % af den samlede forurening med små partikler i Danmark stammer fra brændeovne.
  (Kilde: Miljøstyrelsen - Miljø projekt 1021, 2005)
 • Udledning af partikler fra danske brændeovne er via produktudvikling mere end halveret i årene fra 2006-2008.
  (Kilde: Teknologisk institut, 2008)
 • Partikeludledning fra en moderne, dansk brændeovn ligger under det halve af tilladte grænseværdier, når der fyres korrekt. 


Ny forskning fra Lunds Universitet viser at 80 % af partiklerne fra brændeovnsrøg forlader kroppen igen efter indånding. Partikler fra f.eks. dieselbiler og andre fyringsmetoder ophobes i langt højere grad i luftvejene. 
(Kilde: Seniorforsker Jocob Lóndahl, Lunds Universitet 2009)

Få brændeovne står for hovedparten af forureningen. Særligt ældre brændeovne i sommerhuse o.l., som ikke bruges ofte, og som oftest ikke bruges til korrekt fyring, står for en stor del af forureningen. Indsats mod de mest forurenende kilder kan begrænse udslippet fra brændeovne betydeligt, her gælder det bl.a. om at fyre korrekt og skifte ældre modeller ud med moderne, godkendte modeller.

Udledning af dioxid fra moderne, danske brændeovne er minimalt og langt under grænseværdierne. Du kan minimere udslippet af dioxid ved altid at fyre med rent tørt træ. Det giver samtidig den bedste og mest stabile varme. Læs om korrekt fyring og optænding i brændeovn her.
(Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser - arbejdsrapport nr. 235)

Tilbage til Pejsebibliotek